V jakých situacích může být FFP2 respirátor vhodnější než rouška?

Použití FFP2 respirátorů lze obecně doporučit v situacích s vyšším rizikem infekce - pokud se člověk ocitá ve společnosti většího počtu lidí delší dobu v uzavřeném prostoru. Jako příklad lze uvést cestu taxíkem či hromadnou dopravou nebo návštěvu rušných prodejen či služeb se zvýšeným pohybem osob. Zdůrazňujeme, že pokud má respirátor výdechový ventil, musí být navíc překryt chirurgickým rouškou. Osobám, které z povahy své práce přicházejí do kontaktu s jinými lidmi často i během pandemie, doporučujeme častou výměnu roušek, respektive překrytí obličeje takovými pomůckami, které umožní dlouhodobější použití bez nutnosti výměny roušky (FFP2 respirátoru).

Musím dodržovat ostatní opatření, pokud mám správně nasazenu roušku či respirátor?

Je mimořádně důležité, abyste i překrytými horními dýchacími cestami dodržovali i ostatní zásady: dostatečný sociální odstup, časté nárazové větrání prostor, mytí a dezinfekce rukou, důsledné respektování platných protiepidemických opatření v usnesení vlády a ve vyhláškách, které jsou nastaveny tak, aby snižovaly mobilitu a setkávání lidí, což je také efektivním nástrojem pro snižování rizika šíření viru.

Proč některé země nařídily povinné nošení respirátorů?

Vzhledem k rychlejší přenos některých mutací viru SARS-CoV-2 odborníci předpkládají, že při nedodržování správného nošení látkových nebo jednorázových roušek a nedodržování nastavených opatření, zejména sociálního odstupu a omezení sociálních kontaktů, je vysoké riziko enormního nárůstu nových případů. Nařízení nošení FFP2 masek proto pravděpodobně souvisí zejména s tím, že nejsou dodržovány nastaveny opatření zejména v oblasti sociálních kontaktů, nejsou nastaveny nejpřísnější opatření, jako například úplný lockdown, a stále je možnost setkávání osob, které nemusí dodržovat pravidla správného nošení běžně používaných roušek (nepřiléhají na pokožku a nepřekrývají ústa i nos, nejsou vyměňovány při znečištění nebo zvlhnutí).

Mám nosit dvě roušky najednou, pokud se chci lépe chránit a nemám respirátor?

Na nošení dvou roušek najednou v současnosti existují různé názory, přičemž argumenty ve prospěch dvojité roušky jsou zatím většinou v teoretické rovině. Pokud jsou roušky jednorázové nebo z hustě tkané bavlny - například tyto kvalitní pánské roušky z rouskoshop.cz - a jsou obě nasazeny správně, pravděpodobně poskytují větší ochranu před šířením nového koronaviru, protože dochází k další filtraci částic. Logika za doporučením je zde jednoduchá - více vrstev znamená účinnější filtraci. Nošení dvou masek však může lidem poskytnout falešný pocit bezpečí. Připomínáme také, že virus SARS-CoV-2 může do těla pronikat i sliznicí oka, čili se nelze spoléhat na ochranu pouze pomocí zdvojeného roušky. Platí také, že pokud jsou masky nasazené nesprávné a vzduch uniká po jejich okrajích, jsou znečištěné nebo vyrobeny z nekvalitního materiálu, ani dvojitá ochrana nemusí být efektivní.

Publikováno: 15. 03. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Tipy

Autor: Eva Pivníková