Co dělat, když se vám zevnitř rosí okna?

Představte si, že se probudíte do chladného rána a zjistíte, že vaše okna jsou pokrytá kondenzací, takže jsou zamlžená a brání vám ve výhledu. Tento jev, běžně známý jako rosení oken, může být pro majitele domů frustrující a znepokojující. Ale nebojte se! V tomto článku prozkoumáme, co způsobuje rosení nejen plastových oken zevnitř a co můžete udělat, abyste jej odstranili a zabránili jeho opakování.

Proč se okna zevnitř rosí?

K rosení oken dochází, když se teplý, vlhký vzduch dostane do kontaktu se studeným povrchem, například okenní tabulí. Teplý vzduch se rychle ochladí a přebytečná vlhkost zkondenzuje na chladnějším povrchu a vytvoří kapičky vody. Tato kondenzace se může hromadit na vnitřním povrchu oken, což vede k zamlžení nebo orosení oken.

Tip: Co si počít, když plastová okna drhnou?

Příčiny rosení oken

K rosení oken zevnitř může přispívat několik faktorů:

Vysoká vlhkost vzduchu: Pokud je vzduch v interiéru nadměrně vlhký, může to vést ke kondenzaci vlhkosti na oknech. Činnosti, jako je vaření, sprchování a sušení oblečení v interiéru, mohou zvyšovat úroveň vlhkosti v interiéru.

Špatné větrání: Nedostatečné větrání v domácnosti může zadržovat vlhkost uvnitř a vést ke kondenzaci na oknech. Nedostatečné proudění vzduchu může také způsobit stagnaci vzduchu kolem oken, což přispívá k jejich rosení.

Nedostatečná izolace: Okna, která nejsou řádně izolována, mohou umožnit pronikání studeného vzduchu do skla, což způsobuje kondenzaci vlhkosti na vnitřním povrchu. Špatně izolovaná okna mohou také způsobovat tepelné ztráty, což vede k teplotním rozdílům, které způsobují rosení oken.

Problémy s těsněním: Okna s vadným těsněním nebo mezerami mohou propouštět do domu venkovní vzduch, což vede k teplotním rozdílům, které způsobují kondenzaci na oknech.

Okna s dvojitým sklem: U dvojitých oken, známých také jako izolovaná okna, může někdy docházet k rosení oken v důsledku porušeného těsnění mezi skly, které umožňuje vnikání a hromadění vlhkosti.

Co dělat, když se vám orosí okna?

Pokud se potýkáte se zamlženými nebo orosenými okny, zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste je vyčistili:

Otřete kondenzát: Pomocí čistého savého hadříku nebo ručníku setřete kondenzát z vnitřního povrchu oken. Nezapomeňte okna důkladně vysušit, aby se vlhkost znovu nehromadila.

Zlepšete větrání: Správné větrání má zásadní význam pro snížení vlhkosti v interiéru. Používejte odsávací ventilátory v koupelnách a kuchyních k odstranění přebytečné vlhkosti, pravidelně otevírejte okna, aby mohl cirkulovat čerstvý vzduch, a v případě potřeby použijte odvlhčovač vzduchu.

Používejte těsnění proti povětrnostním vlivům: Ujistěte se, že jsou vaše okna řádně utěsněna, abyste zabránili průvanu a vnikání vlhkosti do domu. Utěsněte všechny mezery nebo praskliny kolem oken, abyste zabránili přístupu studeného vzduchu a omezili kondenzaci.

Zvažte izolaci oken: Pokud vaše okna nejsou řádně izolována, zvažte přidání pásky proti povětrnostním vlivům nebo použití okenní fólie, abyste zlepšili izolaci a snížili teplotní rozdíly, které mohou způsobit kondenzaci.

Opravte nebo vyměňte vadná okna: Pokud máte dvojitá okna s porušeným těsněním nebo pokud mají vaše okna problémy s těsněním, zvažte jejich opravu nebo výměnu, abyste zabránili dalším problémům s rosením oken.

Prevence rosení oken

Přijetím preventivních opatření se můžete v budoucnu rosení oken vyhnout:

Sledujte úroveň vlhkosti v interiéru: Sledujte úroveň vlhkosti v interiéru a v případě potřeby použijte odvlhčovač vzduchu, abyste v domě udrželi optimální úroveň vlhkosti (přibližně 30-50 %).

Zlepšete větrání: Správné větrání je klíčem ke snížení nadměrné vlhkosti. Ujistěte se, že je váš domov dostatečně větrán, zejména v oblastech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny a kuchyně.

Izolujte okna: Ujistěte se, že jsou vaše okna řádně izolována pomocí povětrnostních pásek nebo okenních fólií, abyste snížili teplotní rozdíly a minimalizovali kondenzaci.

Používejte okenní stínění: Zvažte použití stínících systémů, jako jsou žaluzie nebo závěsy, které vytvoří bariéru mezi chladným povrchem skla a teplým vzduchem v interiéru, což může pomoci snížit kondenzaci.

Řešte problémy s těsněním: Pravidelně kontrolujte, zda kolem oken nejsou mezery, praskliny nebo vadné těsnění, a neprodleně je vyřešte, abyste zabránili vnikání venkovního vzduchu a vzniku kondenzace.

Udržujte okna čistá: Pravidelně čistěte okna, abyste odstranili nečistoty, prach a další nečistoty, které mohou zadržovat vlhkost a přispívat k rosení oken.

Vyhněte se sušení prádla v interiéru: Vyvarujte se sušení prádla v interiéru, protože může výrazně zvýšit vlhkost v místnosti a přispět k rosení oken. Pokud potřebujete sušit oblečení v interiéru, dbejte na správné větrání nebo použijte odvlhčovač vzduchu.

Zvažte použití odmlžovače oken: Pokud máte trvalé problémy s rosením oken, můžete zvážit použití odmlžovače oken, což je specializovaný výrobek, který pomáhá odstraňovat kondenzaci z oken a udržovat je čistá.

Rosení oken zevnitř může být nepříjemné, ale pomocí správných kroků mu lze čelit a předcházet mu. Správné větrání, izolace, těsnění a pravidelná údržba oken mohou do značné míry přispět ke snížení rosení oken a k udržení čistých a funkčních oken. Pokud se potýkáte s přetrvávajícími problémy s rosením oken nebo pokud si nejste jisti, jak problém řešit, je nejlepší poradit se s profesionálním dodavatelem nebo odborníkem na okna, který vám poskytne odborné rady a řešení.

Pochopením příčin rosení oken, přijetím preventivních opatření a včasným řešením případných problémů můžete udržet okna čistá a užívat si nerušený výhled při zachování příjemného a zdravého domácího prostředí. Nenechte si tedy zkazit náladu rosením oken - podnikněte kroky k jeho odstranění a zabraňte jeho návratu!

Publikováno: 17. 04. 2023

Kategorie: Tipy

Autor: Aneta Štveráková