Dešťová voda jako nepostradatelný zdroj vody pro naši budoucnost

Ve využití dešťové vody trochu zaostáváme a jsme zatím začátečníky. Několik horkých letních období nás upozornilo na skutečnost, že voda je vzácná a nenahraditelná a musíme s ní efektivně hospodařit. Současná společnost má na množství spotřebované vody daleko větší nároky, než tomu bylo v minulém století. Začít využívat vodu, která nám doslova „padá z nebe“ bude nejen rozhodnutí ekologické a ekonomické, ale stane se nutností a podle moderních modelů zpracování dešťové vody nakonec dospějeme k tomu, že v každé domácnosti se bude upravovat a využívat i pro jiné účely, než je tomu dnes, na začátku naší cesty. Dešťová voda se stane levnou a dostupnou alternativou pro úklid domu, praní, mytí nádobí a osobní hygienu. Ve světě už se takové systémy hospodaření s odpadní a dešťovou vodou uplatňují, a to nejen v suchých oblastech, ale právě i tam, kde prší nadprůměrně. Našim prvním krokem je zřízení si kvalitní nádrže na zachycení vody a její vhodné umístění. Právě teď, kdy je ještě v chodu druhá dotační vlna pro pomoc občanům, kteří mají v plánu zřízení nádrže, je vhodná doba na využití této dotační nabídky, za splnění daných podmínek. Pokud nepatříte mezi lidi zběhlé ve vyplňování žádostí a neorientujete se v problematice, určitě najdete pomoc přímo u osvědčené firmy, která se specializuje na výrobu a instalaci nádrží na dešťovku (produkt: Nádrž na dešťovou vodu). Možná výše dotace se liší podle vašich plánů. Pokud zvolíte nejjednodušší variantu – tedy zachycenou vodu používat na zalévání, dotace na zřízení záchytného systému je až do výše 10 tisíc KČ + 3500 KČ za každý m3 nádrže. To vše je možné až do pokrytí 50 % nákladů. Podmínkou je, že rozvod dešťovky nebude propojený s rozvodem pitné vody, aby se předešlo kontaminaci pitné vody. Řešení je vhodné hlavně pro stávající stavby. Na větší dotaci dosáhnete, pokud budete dešťovou vodu používat navíc ke splachování WC. V tomto případě můžete získat až 30 tisíc KČ + 3500 KČ za každý m3 nádrže. Opět jde o úhradu maximálně do výše 50 % z celkové investice a podmínkou je jiný rozvod než ten s pitnou vodou. Kromě stávajících domů je to řešení vhodné pro novostavby. Nejvyšší dotaci programu “Dešťovkaaž do výše 60 tisíc KČ mohou získat lidé, kteří si udělají v domácnosti systém čištění odpadních vod s možným využitím srážkové vody. K tomu je zase možnost dostat 3500 KČ za m3 nádrže a navíc 10 tisíc KČ na projektovou přípravu. Dohromady dotace činí opět maximálně 50 % nákladů. Toto řešení je vhodné hlavně pro nové stavby.

Publikováno: 09. 11. 2020

Kategorie: Zahrada

Autor: Eva Pivníková